Organizatorzy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
Od 25 lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie koordynuje system pomocy społecznej w mieście; dostosowując do aktualnej sytuacji, odpowiada na problemy mieszkańców oraz wspiera w ich rozwiązywaniu. Pomaga dzieciom oraz rodzinom wieloproblemowym, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, chorym, bezrobotnym. Praca Ośrodka nie ogranicza się jedynie do udzielania pomocy finansowej, ale również profesjonalnej pracy socjalnej, psychologicznej, pedagogicznej i pomocy prawnej. Indywidualne podejście do klienta, włączanie elementów aktywnej integracji oraz poszukiwanie i podejmowanie nowych skutecznych rozwiązań w pracy socjalnej to główne zasady działania sopockiego MOPS-u.

www.mopssopot.pl

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja
Spółdzielnia Socjalna Kooperacja została założona przez 3 podmioty prawne: Gminę Miasta Sopotu, Towarzystwo Pomocy im. œw. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Celem działania Spółdzielni Socjalnej Kooperacja jest umożliwienie osobom pozostającym bez pracy oraz osobom niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie reintegracji społecznej osób zatrudnionych w spółdzielni. Spółdzielnia Socjalna Kooperacja prowadzi działalnoœć wielobranżową. Kluczowe obszary działania Spółdzielni to m.in.
– prowadzenie Agencji Zatrudnienia – poœrednictwo pracy, kursy i szkolenia, doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne,
– prowadzenie sklepu charytatywnego LukLuk – sprzedaż rzeczy używanych pozyskiwanych od darczyńców prywatnych i biznesowych,
– prowadzenie parkingu letniego,
– realizacja projektów i inicjatyw społecznych skierowanych do społecznoœci lokalnej – np. Rzecznik Osoby Starszej, Sopockie Targi Seniora.
Spółdzielnia i jej model współpracy z administracją publiczną w Sopocie znalazły się na liœcie 40 najlepszych europejskich praktyk w ramach konkursu REVES Award 2015.